Pink Mule Purple Label VPGX – 30%PG / 70%VG 12mg

2,80  2,33  bez DPH

30% Propylénglykol (PG) 70% Glycerín (VG)

Dostupné iba online

Na sklade

Katalógové číslo: 132000105 - 30PG- 70VG -12mg Kategórie: ,

Popis

Pink Mule® Base –  Pink Mule® nikotínové bázy, sú vyrobené z najlepších a najčistejších dostupných prísad. 

Zloženie: 30% propylénglykol (CAS 57-55-6), 70% glycerín (CAS 56-81-5), 1,2% nikotín (CAS 54-11-5)

Viac o miešaní vlastných liquidov = báza + aróma si môžete prečítať v našom informačnom článku –  TU.

TIP: Do 10ml bázy stačí nakvapkať 10 kvapiek tabakovej arómy alebo 15 kvapiek ovocnej arómy.

Balenie: Plastová fľaštička s uzáverom s detskou poistkou a kvapátkom

Označenie nebezpečenstva v zmysle nariadenia ES 1272/2008 (CLP) v znení neskorších zmien a doplnkov:

Výstražné piktogramy:

Akút. tox. kat.3

Výstražné slová: Nebezpečenstvo

Výstražné upozorneniaH311 Toxický pri kontakte s pokožkou

Bezpečnostné upozornenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301 + P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ         INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

Nemali by ste používať tento produkt:

 • Ak ste, alebo predpokladáte, že budete tehotná
 • Ak dojčíte
 • Ak ste nefajčiar
 • Ak máte menej ako 18 rokov
 • Ak práve používate nikotínové výrobky alebo zariadenia, ako náplaste alebo žuvačky, dostupné na trhu pre odvykanie fajčenia
 • Ak trpíte psychickými poruchami, ktoré môže dočasne alebo trvale ovplyvniť Vašu vôľu alebo schopnosť chápania

Pred použitým prekonzultujte zo svojim lekárom:

 • Ak máte zdravotný stav, ktorý zahŕňa ale neobmedzuje zdravotné problémy, cukrovku, vysoký krvný tlak, astmu, ochorenie obličiek a pečene, psychiatrické poruchy
 • Ak trpíte zápalom žalúdka, žalúdočnými vredmi, gastroezofágovou refluxovou chorobou
 • Ak ste alergický na niektoré ingrediencie glycerín (CAS 56-81-5) alebo propylénglykol (CAS 57-55-6),
 • Ak beriete lieky, ktoré môžu ovplyvniť alebo narušiť s nikotínom
 • Ak trpíte s existujúcou chorobou, ktoré môžu mať kontraindikácie  na základe vyjadrenia Vášho lekára
 • Ak máte pochybnosti ohľadom používania produktu

 Používanie produktu:

Tento produkt sa má výlučne používať v spolupráci s certifikovanou  e-cigaretou alebo podobne nazvaným zariadením, ktoré sprostredkuje riešenie vapovania „ako fajčenia“ pary a má možnosť doplnenia e-liquidu. Tento produkt sa nemá používať vnútorne a nemá prísť do priameho kontaktu s pokožkou.

Možné vedľajšie účinky:

Inhalovanie nikotínu môže niekedy spôsobiť nasledovné vedľajšie účinky: kašeľ, bolesť hlavy, sucho v ústach, prekrvenie nosovej sliznice, afty, bolesť hrdla, pocit úzkosti, nespavosť, depresiu, malátnosť, nevoľnosť, suché ústa, pálenie záhy, bolesť kostí, hnačku, nadúvanie, alergie (vyrážky, dychčanie, piskot, tlak na hrudi, opuch tváre, jazyka, pier) citlivosť na smäd, čkanie, bolesť v hrudi, horúčka, zvieranie v hrudi, nepravidelný tlkot srdca, závrate, ospalosť. Niektoré vedľajšie účinky ako závrate, bolesť hlavy, nespavosť alebo afty sa môžu vzťahovať na fajčenie. V prípade ak pociťujete jednu alebo viac nežiaducich účinkov počas používania e-liquidu, prestaňte výrobok používať a prekonzultujte to s Vašim lekárom. Všetky možné neočakávané nežiaduce účinky by sa mali prekonzultovať s Vašim lekárom aj v prípade ak neboli hore uvedené. E-liquid môže byť smrteľný  ak sa dostane do kontaktu s pokožkou alebo/a sa používa vnútorne, zvýšené rizikovosť môže nastať v prípade ak sa náhodne prehltne dieťaťom. V prípade nasledovného rizika, využite OKAMŽITE lekársku pomoc a svojmu lekárovi ukážte fľašu z ktorej bol produkt prehltnutý.

Obmedzenia dávkovania:

Silne Vám od doručujeme nepresiahnuť dávku 60mg nikotínu (v 24 hodinách). Skladovanie liquidu: Stále uchovávajte liquid obsahujúci nikotín v uzamknutej skrinke od detí, ľudí s ťažkosťami pohybu a zvierat. Zatvorte fľašu a uskladnite po každom použití. Neskladujte liquid v teplote vyššej ako 25 stupňov Celzia a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Nepoužívajte výrobok po dátume expirácie. Likvidácia nepoužitého liquidu po dobe expirácie by sa mal uskladňovať v špecifických lekárskych kontajneroch.

Závislosť a toxicity:

Tento produkt obsahuje nikotín na základe množstva uvedeného na etikete.

Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou.

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uveďte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku


Objem:
10 ml

Výrobca: PINK MULE SL

Vyrobené v Španielsku

Ďalšie informácie

Hmotnosť 20 g
Rozmery 20 × 20 × 70 mm

KBÚ/SDS report

Stiahnúť (PDF, 1.81MB)

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.